Vi värnar både om miljön och din plånbok.

Om Oss - Vilka är vi på Reningsverket

Våra_produkter

Våra reningsverk är uppbyggd enligt samma principer som i stora kommunala avlopp men renar mindre mängd vatten och därför lämplig att använda för rening av avloppsvatten för fastigheter med enskilt avlopp.

Fördelarna med att installera reningsverk för ditt enskilda avlopp är att kontrollera dess funktion samt utföra eventuell provtagning och på så sätt säkerställa att det uppfyller reningskraven.

Våra reningsverk klarar av att rena både BDT- (gråvatten) och WC vatten (svartvatten). Reningsverken är gjorda för att klara hög skyddsnivå.

Kommunernas inventering av enskilda avlopp handlar om att skydda dricksvattenbrunnar från att orenat vatten tränger in samt skydda naturresurserna. Vi erbjuder reningsverk som är godkända enligt EU standard och kan därför ge en garanti på 15 år.

Vad är ett minireningsverk

Ett minireningsverk är ett enskilt avloppssystem för villor, fritidshus och föreningar som renar avloppsvattnet till en mycket hög nivå. Ett minireningsverk fungerar i praktiken som ett större kommunalt reningsverk, därav namnet. Minireningsverk är en optimal lösning för fastigheter med enskilda avlopp.

Minireningsverket grävs ner i marken i anslutning till fastigheten/fastigheterna och kopplas sedan på det befintliga avloppssystemet. Att gräva ner ett reningsverk är ofta en enkel procedur och tar i regel inte mer än ett par dagar. Slutresultatet blir nästintill osynligt och tar upp väldigt lite plats på er tomt.

Våra reningsverk kommer i flera olika storlekar beroende på antal påkopplade fastigheter. Dessa minireningsverk är anpassade för ett svenskt klimat och är garanterade att fortsätta rena ert avloppsvatten i många år framöver.

Minireningsverk klarar av att rena såväl avloppsvatten som BDT (Bad, Dusch, Tvätt) och finns i olika utföranden. Alla reningsverk har en hög skyddsnivå för att värna och miljön. Livslängden på våra reningsverk är mycket lång och betydligt längre än ex. infiltration eller markbädd, vilket underlättar för er och kommande generationer som vill nyttja fastigheten. Att installera ett minireningsverk har därför även en värdehöjande effekt på er fastighet.

BIO Solid multi4
Regnvattensystem_2600_L_

Behandlingsprincip & reningssystemet

I behandlingsystemet används en mycket effektiv avloppsreningsmetod med hjälp av många biologiska reaktioner och SBR-teknik som kompletteras med utloppspump.

Behandlingsanläggningen fungerar i SBR-systemet i två 12-timmarscykler, detta innebär att alla cykler följer varandra i en tid som strikt definierats av tillverkaren.
Korrekt drift av enheten övervakas av den senaste pålitliga styrenheten.

Rå avlopp rinner till sedimentationstanken, där fasta delar samlas i botten av tanken som dräneringsfälla till den biologiska reaktorn. Där utvecklas mikroorganismer för att rengöra avloppet, dvs så kallade aktiv sediment.
I den första reaktorn, som alltid är fylld (aldrig tömd) förorenas avloppsvattnet.
Från den första reaktorn flyter avloppet av tyngdkraften till den andra där det dessutom rengörs.

Renat avlopp pumpas ut från den andra reaktorn till mottagaren två gånger om dagen. Den andra reaktorn är utrustad med ett unikt återcirkulationssystem för överskott av aktiv sediment, som kan återföras till sedimentenstanken eller den första tanken efter behov.

Renat vatten

NY Reningsprocess

Bio solid reningsverksstruktur möjliggör exakt justering av syremängder som levererats till biologiska reaktorer. Detta möjliggör justering av respektive parametrar för avloppsreningsprocessen.

Reningsverket har som standard utrustats med en mekanisk pump. Tack vare denna lösning finns det en hel del friheter när det gäller metoden av bortskaffande och hantering av renat avlopp.

Pumpen gör det möjligt att bygga mottagaren på valfritt avstånd från enheten.
Renat avlopp från reningsanläggningen kan ledas till dränering, torrbrunn eller vattenhål. Utmärkt kvalité på behandlat avlopp gör det också möjligt att bort skaffa vattendrag, floder, bäckar eller dräneringsdiken.

Hög skyddnivå eller normal skyddsnivå

Rening av avloppsvatten kan göras med olika tekniker beroende på behovet och fastighetens förutsättningar.

Vid hög skyddsnivå så föreslår vi att en mindre efterpoleringsbädd vid utsläppet.

När det är normal skyddsnivå kan utsläppet t.ex. ske via ett torrdike.

Våra produkter

Är du intresserad? Kontakta oss så förklarar vi hur vi kan hjälpa just er!