Våra reningsverk har visat på tagna prover att det renar vattnet till 98%. Dessa reningsverk funkar utmärkt i t.ex. högskyddsnivåområden.

Om din tomt tillhör ett område på normalskyddsnivå kan förslaget till kommunen vara att utsläppet av det renade vattnet går till ett torrdike. Det är kommunen som beslutar hur utsläppet ska hanteras och de kan vilja ha en efterpoleringsbädd för utsläppen trots normal skyddsnivå.

Vid högskyddsnivå föreslår vi en efterpoleringsbädd för utsläppen. Den görs med 40 cm sand och på det 5 st spridarledningar och avslutas med 10 cm singel.

Beroende på markunderlaget så kan storleken på efterpoleringsbädden variera. Både reningsverket och efterpoleringsbädden kan anläggas helt valfritt på tomten så länge den följer kommunens riktlinjer med drickvattensbrunnar och tomtgränser.

Vi hjälper dig med ansökan till kommunen från start till slut.