Anläggas

Reningsverket Sverige samarbetar med D.S.J Entreprenad som tidigare haft verksamheten i egen regi.

Då våra kunder har varit nöjda så började vi erbjuda vårt avloppsreningsverk till alla i hela Sverige och startade då Reningsverket Sverige.

Med lång erfarenhet och kännedom om enskilda avlopp och dess produkter på marknaden så kan vi med säkerhet erbjuda en produkt som håller hög kvalité och standard.

Vår adress:

Västra Stockholmsvägen 13
762 31 Rimbo

E-post: info@reningsverket.se
Orgnr: 556616-6467